Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit TenneT 2019

Met dit besluit stelt de ACM de maximale tarieven vast die TenneT ten hoogste mag hanteren vanaf 1 januari 2019.

De ACM heeft de maximale toegestane inkomsten voor de transport- en systeemtaken voor TenneT vastgesteld op ruim € 538 miljoen. Dit is 17 miljoen meer dan in 2018. Hierdoor stijgen de tarieven ten opzichte van 2018 met gemiddeld 2% op het hoogspanningsnet (HS), en met gemiddeld 25% op het extra hoogspanningsnet (EHS).

Wat bepaalt dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt ACM de tarieven vast voor TenneT die zij ten hoogste mag hanteren vanaf 1 januari 2019 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor uitvoering van transportdiensten en systeemdiensten op het hoogspanningsnet (spanningsniveau van 110/150 kV) en het extra hoogspanningsnet (spanningsniveau van 220/380 kV).

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag TenneT kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Tarievenbesluit Tennet 2019 (PDF - 465.64 KB) Rekenmodule Tarievenbesluit TenneT 2019 (XLSX - 222.13 KB)