Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Stedin gas 2023

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale tarieven voor Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2023 mag hanteren.

Stedin beheert en onderhoudt een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland. Voor deze wettelijke taken mag Stedin kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Stedin heeft op 29 september 2022 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2023 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

Op 16 september 2021 heeft de ACM een methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Stedin in de periode 2022-2026 worden berekend. Op 16 september 2021 heeft de ACM tevens een x-factor vastgesteld voor Stedin. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie:

 

Documenten

Tarievenbesluit Stedin gas 2023 (PDF - 327.62 KB) Tarievenblad Stedin gas 2023 (XLSX - 31.01 KB)