Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bezwaren tegen tarieven Stedin en Liander 2023 niet-ontvankelijk

De ACM heeft de bezwaren van twee partijen tegen de tarieven van Stedin en Liander voor gas en elektriciteit niet-ontvankelijk verklaard.

De ACM komt tot deze conclusie omdat beide partijen niet als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen worden aangemerkt. Hierdoor kunnen hun bezwaren niet behandeling worden genomen.

Verder concludeert de ACM dat indien deze partijen wél als belanghebbende in de zin van de Awb zouden kwalificeren, het bezwaar ongegrond zou zijn verklaard. Bij het vaststellen van de tarieven is voldoende rekening gehouden met de bijzondere marktomstandigheden en stijgende energieprijzen.

In de bestreden besluiten zijn de verschillende belangen zorgvuldig afgewogen. Mede vanuit het oogpunt van voorzieningszekerheid en de noodzakelijke investeringsruimte voor projecten ten behoeve van de energietransitie, heeft de ACM in de tarievenbesluiten besloten om de inkoopkosten voor netverliezen na te calculeren. Met het oog op het belang van betaalbaarheid voor afnemers heeft de ACM ervoor gekozen om deze correctie te spreiden over meerdere jaren.

De ACM ziet daarom geen aanleiding om de bestreden besluiten te herroepen.

 

Documenten

Beslissing op bezwaar tarievenbesluit Stedin gas 2023 (DOCX - 66.15 KB) Beslissing op bezwaar tarievenbesluit Liander gas 2023 (PDF - 190.48 KB) Beslissing op bezwaar tarievenbesluit Stedin elektriciteit 2023 (PDF - 193.95 KB) Beslissing op bezwaar tarievenbesluit Liander elektriciteit 2023 (PDF - 192.22 KB)