Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Enexis elektriciteit 2020

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Enexis Netbeheer B.V. (hierna: Enexis) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2020 mag hanteren.

Enexis beheert en onderhoudt een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland.

Voor deze wettelijke taken mag Enexis kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Enexis heeft op 24 september 2019 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2020 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Enexis in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie

 

Documenten

Tarievenbesluit elektriciteit 2020 enexis (PDF - 150.43 KB)
 

Bijlagen

Tarievenblad Enexis elektriciteit 2020 (XLSX - 50.87 KB)