Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Coteq elektriciteit 2022

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale tarieven voor Coteq Netbeheer B.V. (hierna: Coteq) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2022 mag hanteren.

Coteq beheert en onderhoudt een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland. Voor deze wettelijke taken mag Coteq kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Coteq heeft op 14 oktober 2021 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2022 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld. Op 16 september 2021 heeft de ACM een methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Coteq in de periode 2022-2026 worden berekend. Op 16 september 2021 heeft de ACM tevens een x-factor vastgesteld voor Coteq. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

 

Documenten

Tarievenbesluit elektriciteit 2022 Coteq (PDF - 305.98 KB) Tarievenblad Coteq elektriciteit 2022 (XLSX - 38.96 KB)