Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Speech: arbeidsmarkten, lang verontachtzaamde hoek van het mededingingsrecht

Speech door Martijn Snoep bij de bijeenkomst New Frontiers of Antitrust. Georganiseerd door Concurrences. Paris, 21 Juni)

Samenvatting

Na liefdesrelaties zijn arbeidsrelaties waarschijnlijk de belangrijkste relaties die mensen aangaan in hun leven. Deze relaties zijn de drijvende krachten achter de vraagzijde van de economie. Vanuit dat perspectief is het opmerkelijk dat arbeidsmarkten pas vrij recent op het netvlies van mededingingsautoriteiten (in ieder geval de Europese) kwamen te staan. De recente aandacht van ACM voor arbeidsmarkten begon met het uitbrengen van richtlijnen waarin we uitlegden onder welke omstandigheden zzp’ers gezamenlijk over tarieven mogen onderhandelen. Maar we keken ook naar de werkgeverskant voor het beschermen van werknemers tegen mededingingsbeperkende maatregelen die hen kunnen schaden. Zo beoordeelden we een fusie die mogelijk tot inkoopmacht op de markt voor journalistieke diensten zou kunnen leiden, maar daar vonden we geen aanwijzingen voor. Daarnaast grepen we in toen de voorzitter van een branchevereniging hun leden opriep geen werknemers van andere leden aan te nemen. Later rectificeerde hij zijn oproep. Ook grepen we in toen enkele bedrijven die niet met elkaar concurreerden op een markt lager in de keten met elkaar in gesprek waren over een afspraak geen werknemers van elkaar aan te nemen om zo de arbeidstekorten tegen te gaan. Daarna namen zij de nodige compliancemaatregelen. Als laatste hadden we een onderzoek gestart naar samenspanning tussen supermarkten na het mislukken van CAO-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Het leek er namelijk op dat de supermarkten een maximumsalarisverhoging overeengekomen waren en die ook hadden toepast, wat de concurrentie op de arbeidsmarkt verkleinde. Enkele maanden na het begin van dat onderzoek kwamen de supermarkten en vakbonden alsnog een CAO overeen. Daarop besloten wij deze zaak te sluiten om prioriteringsredenen. Door deze zachte aanpak zijn bedrijven, hun adviseurs en vakbonden bewuster geworden van de ACM en weten zij nu de weg naar ons te vinden. ACM blijft alert op ontwikkelingen op de arbeidsmarkten.