Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM waarschuwt werkgevers: Afspraken over níet in dienst nemen elkaars personeel zijn verboden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het afgelopen jaar meerdere signalen ontvangen over mogelijke verboden afspraken op de arbeidsmarkt. De ACM waarschuwt ondernemers dat afspraken over het níet werven of níet in dienst nemen van elkaars personeel, nadelig zijn voor werknemers en de samenleving als geheel, en daarom ook verboden zijn op grond van de Europese en Nederlandse mededingingsregels.

In sommige sectoren, zoals de energie- en technieksector, is gekwalificeerd personeel momenteel schaars. Die krapte op de arbeidsmarkt bestaat al enige jaren en lijkt groter te worden. De vrees is dat deze schaarste bijvoorbeeld een soepele en snelle energietransitie kan beïnvloeden. Dat risico ziet de ACM ook.

Sommige werkgevers, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties pleiten voor afspraken om elkaars personeel niet te werven of zelfs helemaal geen personeel van elkaar over te nemen. Maar zulke afspraken zijn verboden. Net als onderlinge afspraken om loonsverhogingen te beperken buiten een CAO om.

Dit soort onderlinge afspraken tussen werkgevers verstoren namelijk een goede werking van de arbeidsmarkt en leiden tot lagere lonen en minder goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Deze afspraken bieden wellicht  op de korte termijn een besparing op de loonkosten voor werkgevers, maar ze pakken nadelig uit voor werknemers en – zeker op de lange termijn – voor de hele samenleving.  Zo kunnen ze bijvoorbeeld de technische innovatie en de prikkel tot efficiency in een sector afremmen.

Hoe ziet een goed werkende arbeidsmarkt er uit?

In een goed werkende arbeidsmarkt ontstaat bij schaarste druk om de lonen te verhogen en de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Werkgevers zullen dan beter in staat zijn werknemers aan te trekken en te behouden. Hogere lonen, verbeterde arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden bevorderen ook de instroom vanuit andere sectoren. Gerichte opleidingen kunnen hierop inspelen omdat leerlingen een goed perspectief op een baan hebben. Daarbij kan ook de waardering voor de beroepsgroep stijgen als de lonen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden goed zijn. Hogere arbeidskosten stimuleren bovendien technische innovatie en efficiency die leiden tot welvaartswinst voor de hele samenleving.

Samenwerken mag, maar er zijn grenzen

De Autoriteit Consument & Markt heeft enige tijd geleden een leidraad uitgebracht over de concurrentieregels. Hoofdlijn daarin is: samenwerken tussen concurrenten mag, maar er zijn grenzen.

Heb je een tip of signaal voor de ACM over mogelijke verboden gedragingen? Neem dan contact op met ons op.