Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM beëindigt onderzoek naar mogelijk loonkartel supermarkten vanwege cao-akkoord

Er zijn aanwijzingen dat supermarkten in februari onderling afspraken hebben gemaakt over het doorvoeren van een beperkte loonsverhoging van 2,5% voor hun personeel. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een voorlopig onderzoek. De onderlinge afspraken werden waarschijnlijk gemaakt nadat de cao-onderhandelingen eind januari waren afgebroken. De afspraken lijken de supermarkten te hebben afgestemd via de branchevereniging. De vakbonden hadden met deze afspraken niet ingestemd. Dat kan wijzen op een loonkartel en dat is verboden. Onlangs hebben werkgevers en werknemers wel overeenstemming bereikt over een nieuwe cao die met terugwerkende kracht ingaat. Daarom beëindigt de ACM het onderzoek naar dit mogelijke loonkartel.

Wat zijn de regels?

  • Werkgevers mogen onderling geen afspraken maken of afstemming zoeken over de lonen en arbeidsvoorwaarden;
  • Brancheverenigingen mogen geen advies uitbrengen over de hoogte van de lonen of arbeidsvoorwaarden.

Dit soort onderlinge afspraken tussen werkgevers hebben tot doel om de concurrentie te beperken tussen werkgevers bij de werving en het behoud van werknemers. Werknemers kunnen door die afspraken een lager loon of minder gunstigere voorwaarden krijgen dan zij zouden hebben gehad zonder de afspraken. Ook als de loonsverhoging bedoeld is als een voorschot op een toekomstige cao, blijft dit verboden. Werkgevers kunnen een (voorschot op een) loonsverhoging namelijk ook individueel vaststellen. Dat zou tot een hoger voorschot kunnen leiden. Dat geldt in het bijzonder in een krappe arbeidsmarkt. De verboden gelden óók tijdens (tijdelijk) afgebroken cao-onderhandelingen.

Werkgevers én werknemers mogen wél gezamenlijk onderhandelen en cao-afspraken maken over lonen en arbeidsvoorwaarden. Dan is de Mededingingswet niet van toepassing.

 

Zie ook