Kruimelpad

Resultaten reputatieonderzoek ACM 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in 2020 een reputatieonderzoek laten uitvoeren onder haar stakeholders, om inzicht te krijgen in hoe de buitenwereld tegen de ACM aankijkt. De verkregen informatie helpt de ACM verbeteringen in haar werk door te voeren die ertoe leiden dat de ACM effectiever in haar toezicht kan zijn. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.177 consumenten, 1.009 bedrijven en 131 specifieke contacten van ACM.  In 2017 liet de toezichthouder een vergelijkbaar onderzoek uitvoeren onder dezelfde doelgroep.

In de bijlage staat een weergave van de belangrijkste resultaten van het onderzoek in 2020.