Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rendementsmonitor warmteleveranciers 2019 en 2020

De ACM onderzoekt op grond van de Warmtewet de financiële rendementen van warmteleveranciers en rapporteert over de uitkomsten aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ACM publiceert de rendementsmonitor eens per twee jaar. Uit de rendementsmonitor over het jaar 2019 en 2020 blijkt dat het rendement van vergunninghoudende warmtebedrijven de afgelopen jaren is gedaald. De daling komt vooral doordat warmtebedrijven de afgelopen jaren meer hebben geïnvesteerd in de aanleg en uitbreiding van warmtenetten.

Het aantal warmtenetten is gestegen van 175 in 2018 naar 235 in 2020. De bijbehorende investeringen zijn in 2020 eveneens toegenomen, namelijk met 27% ten opzichte van 2018. Naast de investeringen wordt het rendement van warmtebedrijven ook beïnvloed door de inkoopprijzen van gas en elektriciteit, het weer, de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, het aantal gerealiseerde aansluitingen en de levensduur van de warmtenetten.

 

Documenten

Rendementsmonitor warmteleveranciers 2019 en 2020 (PDF - 575.58 KB)