Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gemiddeld rendement warmtebedrijven is gedaald in 2019 en 2020

Het gemiddelde financiële rendement van vergunninghoudende warmteleveranciers is de afgelopen jaren gedaald. Dat blijkt uit de Rendementsmonitor over het jaar 2019 en 2020 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De daling komt vooral doordat warmteleveranciers de afgelopen jaren meer hebben geïnvesteerd in de aanleg en uitbreiding van warmtenetten.

Het aantal warmtenetten is gestegen van 175 in 2018 naar 232 in 2020. De bijbehorende investeringen zijn in 2020 eveneens toegenomen, namelijk met 27% ten opzichte van 2018. Naast de investeringen wordt het rendement van warmteleveranciers ook beïnvloed door de inkoopprijzen van gas en elektriciteit, het weer, de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, het aantal gerealiseerde aansluitingen en de leeftijd van de warmtenetten. 

Omdat rendementen beïnvloed worden door meerdere factoren, is het niet vanzelfsprekend dat hogere warmtetarieven ook leiden tot hogere rendementen. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de ontwikkeling van de gemiddelde rendementen ten opzichte van de omzet. In 2019 steeg het warmteleveringstarief en mede daardoor de omzet maar daalde het gemiddelde rendement vergeleken met 2018. In de Rendementsmonitor gaat de ACM in op de effecten van verschillende factoren op het rendement.

De ontwikkeling van de gemiddelde rendementen van vergunninghoudende warmteleveranciers over de afgelopen jaren is als volgt:
2015: 2,2%
2016: 4,8%
2017: 5,5%
2018: 6,4%
2019: 5,5%
2020: 4,2%

Op grond van de Warmtewet onderzoekt de ACM de financiële rendementen van warmteleveranciers en rapporteert over de uitkomsten aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ACM publiceert de rendementsmonitor eens per twee jaar.

De ACM heeft op 8 oktober 2021 aanvullende bevoegdheden gekregen voor het bepalen van een redelijk rendement voor warmteleveranciers. Hierdoor verwacht de ACM voor de eerstvolgende Rendementsmonitor de rendementen van warmteleveranciers te kunnen toetsen aan een door de ACM vast te stellen norm. De ACM is in 2021 gestart met het ontwikkelen van een methode om redelijke rendementen vast te stellen en betrekt hier ook de warmtesector en vertegenwoordigers van gebruikers bij. 

Meer informatie