Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechter: ACM terecht handhandhavingsverzoeken erfpachters afgewezen

De rechtbank heeft op 31 oktober 2023 geoordeeld dat de ACM de handhavingsverzoeken op grond van haar prioriteringsbeleid terecht heeft afgewezen. Wel had de ACM dit beter moeten motiveren.

Erfpachters hebben bij de ACM handhavingsverzoeken ingediend tegen de gemeente Amsterdam. Volgens de erfpachters verricht de gemeente Amsterdam met haar erfpachtbeleid oneerlijke handelspraktijken, hanteert zij oneerlijke bedingen en maakt zij misbruik van haar economische machtspositie. De ACM heeft de handhavingsverzoeken afgewezen. Nader onderzoek vindt de ACM niet doeltreffend en doelmatig.

De rechtbank oordeelt dat de ACM de handhavingsverzoeken terecht heeft afgewezen op grond van haar prioriteringsbeleid. Om vast te kunnen stellen of de gemeente de gestelde overtredingen heeft begaan, is nader onderzoek nodig. Hiervoor is schaarse capaciteit nodig die de ACM nu op andere zaken inzet. Bovendien is de gemeente Amsterdam zelf al gestart met diverse verbetertrajecten waarvan het resultaat nog afgewacht moet worden. Ook vanuit de politiek is er nu aandacht voor consumentenbescherming bij erfpacht. De ACM heeft volgens de rechtbank dus terecht de handhavingsverzoeken afgewezen op grond van haar prioriteringsbeleid. Wel stelt de rechtbank vast dat de ACM dit in haar besluiten beter had moeten motiveren. Het beroep is om die reden gegrond verklaard. De rechtbank vernietigt de besluiten, maar laat de rechtsgevolgen in stand. Dit omdat de ACM in beroep het motiveringsgebrek heeft hersteld.

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open.