Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechtbank vindt invordering dwangsommen voor misleidende doorschakeldiensten terecht

De rechtbank Rotterdam oordeelde op 21 oktober 2021 dat de ACM terecht is overgegaan tot invordering van verbeurde dwangsommen door twee aanbieders van doorschakeldiensten.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had Cadena XTRA SL (Cadena) en Telemedia Costa Blanca SL (Telemedia) elk een last onder dwangsom opgelegd vanwege misleiding van consumenten door nummers van doorschakeldiensten aan te bieden waarbij ze onterecht de indruk wekten dat het rechtstreekse nummers waren. Daardoor waren consumenten zich er niet van bewust dat ze met deze nummers via een doorschakeldienst belden, tegen extra kosten. Omdat Cadena en Telemedia hun handelswijze niet binnen de gestelde termijn hadden aangepast, verbeurden zij dwangsommen.

De rechter oordeelt dat de lasten onder dwangsom onherroepelijk zijn en de ACM terecht is overgegaan tot invordering van de verbeurde dwangsommen bij Cadena en Telemedia. Er is volgens de rechter geen sprake van bijzondere omstandigheden waardoor de ACM van invordering had moeten afzien. Naar aanleiding van de lasten hebben beide bedrijven hun websites aangepast.

Tegen de uitspraak kan hoger beroep worden ingediend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Lees de uitspraak van de rechtbank op rechtspraak.nl