Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Reactie Energie Nederland op ontwerpbesluit Smart Grid Westland

09-01-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft van Energie Nederland een zienswijze ontvangen op haar voornemen om Westland Infra Netbeheer een ontheffing te verlenen van de codes voor het Smart Grid Westland.

Op 17 september 2018 heeft ACM dit voornemen vastgelegd in een ontwerpbesluit.

U vindt de ingediende zienswijze als download onderaan deze pagina.