Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Concept ontheffingsbesluit Smart Grid Westland (SGW)

Westland vraagt ontheffing van een aantal bepalingen uit de Tarievencode elektriciteit en de Begrippencode om het SGW model mogelijk te maken. De ACM is van plan de ontheffing te verlenen en vraagt partijen om hun zienswijze.

Westland heeft het Smart Grid Westland model (SGW model) ontwikkeld. Het SGW model moet afnemers op de netvlakken MS en Trafo MS/LS in staat stellen om de beschikbare capaciteit in het net van Westland efficiënter te gebruiken. Daarnaast verwacht Westland dat zij piekbelasting van haar net met het SGW model beter kan spreiden. Het SGW model stelt afnemers namelijk in staat meer elektriciteit te gebruiken in de periodes dat het net dit aankan. Daardoor zou netverzwaring volgens Westland minder snel nodig zijn.

Om te experimenteren met het SGW model vraagt Westland de ACM om een ontheffing van bepalingen uit de Tarievencode elektriciteit en de Begrippencode. Deze bepalingen staan volgens Westland namelijk in de weg aan toepassing van het SGW model.

De ACM denkt dat het SGW model ook op een positieve manier kan bijdragen aan de energietransitie. De ACM is daarom van plan om Westland een ontheffing van de betreffende bepalingen te geven. Met de voorgenomen ontheffing kan Westland onderzoeken of het SGW model bijdraagt aan efficiënter netgebruik door afnemers met een flexibele elektriciteitsvraag. Daarnaast kan Westland onderzoeken of netverzwaring met het SGW model kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen. Als blijkt dat het SGW model zorgt voor efficiënter netgebruik door afnemers en netverzwaring kan worden voorkomen of uitgesteld, dan kan het model volgens de ACM breder worden uitgerold.

Met het oog op de zorgvuldige besluitvorming vraagt de ACM belanghebbenden om hun zienswijze op het voornemen het SGW model mogelijk te maken via een ontheffing van de codes. De ACM ontvangt uw schriftelijke zienswijze graag vóór 29 oktober 2018. Daarnaast organiseert de ACM een hoorzitting op 11 oktober 2018 voor de belanghebbenden die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen.

Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich tot en met 25 september 2018 aanmelden via het secretariaat van de Directie Energie van de ACM (secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl). Bij uw aanmelding wordt u verzocht aan te geven hoeveel spreektijd u wenst. Wanneer er geen aanmeldingen (voor spreektijd) zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen.

 

Documenten

Ontwerpbesluit Smart Grid Westland (SGW) (PDF - 460.63 KB)
 

Bijlagen

Aanvraag ontheffing Smart Grid Westland (PDF - 2.88 MB) Uitbreiding aanvraag Smart Grid Westland (PDF - 14.78 MB) Aanvullende informatie Smart Grid Westland (PDF - 27.69 MB)