Kruimelpad

Besluit inzake geschil tussen gemeentes en KPN BV e.a. over de kosten van maatregelen omtrent kabels ("A 12 geschillen")

Uitspraak in een geschil over de kosten en noodzaak van verplaatsing van kabels van KPN BV e.a. in verband met werkzaamheden rond de A12. Het college van OPTA oordeelt dat de gemeenten Lansingerland en Zevenhuizen-Moerkapelle de kosten dienen te dragen die voor het nemen van maatregelen ten behoeve van de kabels zijn gemaakt, tot het moment waarop Rijkswaterstaat het verzoek tot verplaatsing heeft ingediend. OPTA is van mening dat deze gemeentes niet aan alle wettelijke vereisten hebben voldaan om een verplaatsingsverzoek voor rekening van de aanbieders te laten komen.