Kruimelpad

OPTA Jaarverslag en Marktmonitor 2006

In het jaarverslag legt OPTA verantwoording af over haar activiteiten en resultaten in het jaar 2006. De (verkorte) jaarrekening geeft inzicht in de financiële huishouding van OPTA. De marktmonitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen op de telecommunicatie- en postmarkten. Met kengetallen en interviews.

Voor de volledige jaarrekening, zie het gerelateerde document op deze site.