Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit wholesale pricecap 2006 (WPC-besluit)

Het besluit Wholesale Price Cap (WPC) stelt een bovengrens aan de tarieven van vrijwel alle wholesalediensten van KPN waarvoor tariefregulering als verplichting is opgelegd. Het betreft de tarieven van vaste telefonie, MDF-access, huurlijnen en bijbehorende faciliteiten zoals co-locatie.

Gerelateerde documenten

Europese notificatie

EU WPC besluit - no comments letter

Nationale consultatie

• Zienswijze marktpartijen op ontwerpbesluit WPC
Ontwerpbesluit wholesale price cap 25 april 2006 (consultatie)
Dossier bij het ontwerp tariefbesluit wholesale price cap 25 april 2006

Overige documenten

Errata WPC-besluit