Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie OPTA op persbericht KPN over kortingen

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft kennis genomen van het persbericht dat heden door KPN is verspreid, onder de titel ‘KPN verricht intern onderzoek naar kortingen’. Het college geeft hierop de volgende reactie.

OPTA heeft ruim een maand geleden na klachten van (niet nader te noemen) marktpartijen, een onderzoek ingesteld. Het onderzoek richt zich op kortingen die KPN in de zakelijke markt aan klanten verstrekt voor gereguleerde diensten, welke mogelijk in strijd zijn met de Telecommunicatiewet. Bij aanvang van het onderzoek werd schriftelijk een aantal gerichte vragen gesteld aan KPN over dit onderwerp.

Recent heeft KPN mondeling uitstel bij OPTA gevraagd van de beantwoording van deze vragen. OPTA heeft een beperkt uitstel toegestaan.

Het college is gisteren, 18 oktober, door KPN ervan op de hoogte gesteld dat het bedrijf een onderzoek heeft gelast naar kortingen voor gereguleerde diensten, die, ondanks de verplichting van KPN daartoe, niet bij OPTA zijn aangemeld of door OPTA zijn goedgekeurd.

Het college heeft van deze mededeling kennis genomen en heeft aangegeven het eigen onderzoek te vervolgen, met de daarvoor geldende procedures.

In het belang van het onderzoek worden door OPTA geen nadere mededelingen gedaan over deze kwestie.