Kruimelpad

Lasten onder dwangsom in zaken Ticketunlimited, Pepetickets, Ticketsnederland, Kaartverkoop

De Consumentenautoriteit heeft aan vier bedrijven die online toegangskaarten voor concerten en (sport)evenementen doorverkopen lasten onder dwangsom opgelegd, omdat zij de regels omtrent de informatievoorziening aan consumenten onvoldoende naleven. De Consumentenautoriteit eist dat zij hun websites aanpassen op punten als:

  • het vermelden dat het om doorverkochte tickets gaat
  • het informeren van consumenten over de mogelijke risico's die zij hierdoor kunnen lopen
  • het op de juiste manier vermelden van de prijs
  • het vermelden van de gegevens over het bedrijf dat achter de website zit.

Het betreft de volgende vier websites:

  • ticketunlimited.nl
  • pepetickets.nl
  • ticketsnederland.nl
  • kaartverkoop.nl

Als zij de aanpassingen niet tijdig doorvoeren, verbeuren zij dwangsommen tot 5000 euro per week per overtreding tot een maximum van EUR 100.000 per overtreding. De bedrijven hebben toegezegd de vereiste aanpassingen te zullen doorvoeren.