Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Modelcontract en ingediende zienswijzen

Voorstel voor een Modelcontract voor de levering van elektriciteit aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid van de Elektriciteitswet1998 en gas aan afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid van de Gaswet. Het voorstel heeft tot doel om naast andere, vrije contractvormen, de levering van elektriciteit en/of gas volgens een modelcontract aan te bieden. Het voorstel is ingediend door de Vereniging Energie-Nederland.

Onderstaande stukken liggen ter inzage:

1. Tekst bericht in de Staatscourant 
2. Energie-Nederland - aanbiedingsbrief Modelcontract 
3. Energie-Nederland - Modelcontract Bevestigingsbrief 
4. Energie-Nederland - Modelcontractvoorwaarden 
5. Verslag stakeholderoverleg 
6. Toelichting 
7. Verslag van de hoorzitting van 23 februari 2012 
8. Zienswijze Gazprom Energy 
9. Zienswijze Vereniging Eigen Huis 
10. Zienswijze Netbeheer Nederland

 

 

Meer in deze zaak