Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod vestigingsbeleid Landelijke Huisartsen Vereniging

NMa wijst aanvraag ontheffing kartelverbod voor vestigingsbeleid af wegens strijd met Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet door Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

In het besluit over het vestigingsbeleid van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en het collectief onderhandelen door organen van deze organisatie heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) bepaald, dat de afspraken over de tarieven en de onderlinge verdeling van de markt in strijd zijn met de Mededingingswet. Deze beslissing vindt haar oorsprong in het feit dat de wetgever op dit deel van de zorgsector marktwerking heeft ingevoerd. Afspraken die betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde zorg zijn niet in strijd met de Mededingingswet.

In het besluit:

- wordt de aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 17 Mw met betrekking tot de UvO afgewezen omdat de UvO op grond van artikel 16 Mw is vrijgesteld van het verbod van artikel 6 Mw
- wordt de aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 17 Mw met betrekking tot de Statuten van de LHV op 15 juli 1997 verleden, het Beleidskader Vestigingsbeleid, de voorbeeld-Collectieve Zorg Overeenkomst d.d. 24 november 1993, het Beleidskader Overeenkomsten 1996, het Model voor Overeenkomst voor intercollegiale waarneming en de Nota Bereikbaarheid en beschikbaarheid, afgewezen omdat niet voldaan is aan de geldende ontheffingsvoorwaarden.

 

Bijlagen

Besluit ontheffing kartelverbod vestigingsbeleid Landelijke Huisartsen Vereniging (PDF - 132.74 KB)