Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) trekt beroep tegen besluit NMa in

De LHV heeft de NMa laten weten, dat zij het ingestelde beroep tegen het besluit van de NMa van 21 december 2001 intrekt. De NMa nam dit besluit naar aanleiding van een aanvraag tot ontheffing van het verbod van artikel 6 Mw voor afspraken over tarieven en vestiging van huisartsen. Volgens de NMa vormen deze regelingen ongeoorloofde mededingingsbeperkingen.

Het verzoek tot ontheffing werd mede op grond van het bovenstaande afgewezen. Dit oordeel is in de bezwaarprocedure bevestigd. De LHV heeft daarop beroep ingesteld. Nu LHV het beroep intrekt, betekent dit dat zij zich neerlegt bij de afwijzing. Het besluit kan niet meer in rechte worden aangetast. De NMa zet haar beleid ten aanzien van vrije beroepen in de zorgsector, zoals neergelegd in de Richtsnoeren Zorg, voort.