Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaren van FME/CWM en Stedin tegen x-factorbesluit gas 2011-2013 Stedin

Op 1 september 2011 heeft Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit beslist op de bezwaren tegen de besluiten tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vierde reguleringsperiode (1 januari 2011 tot en met 31 december 2013) regionale netbeheerders gas (‘x-factorbesluiten RN4G’). Ook netbeheerder Stedin zelf kwam in bezwaar op tegen het voor haar geldende x-factorbesluit. In dit besluit beoordeelt de Raad de bezwaren tegen het x-factorbesluit voor Stedin Netbeheer B.V. De bezwaren van Stedin zien op de verrekening van kosten die voortvloeien uit cross border lease-overeenkomsten. De Raad is van oordeel dat deze kosten op basis van de Wet onafhankelijk netbeheer niet voor vergoeding in de tarieven in aanmerking komen. De bezwaren van FME/CWM worden ongegrond verklaard. Voor een belangrijk deel oordeelt de Raad dat de ingediende gronden niet gericht zijn tegen het bestreden besluit, maar tegen de methode. Deze gronden kunnen daarom niet in onderhavige bezwaarprocedure worden ingebracht. De beslissing op de bezwaren van FME/CWM die zien op de x-factoren van andere gasnetbeheerders komen in afzonderlijke besluiten met zaaknummer 103615 aan de orde.

 

Bijlagen

Beslissing op bezwaren van FME/CWM en Stedin tegen x-factorbesluit gas 2011-2013 Stedin (PDF - 66.18 KB)