Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in beroepszaken regionale netbeheerders gas 2011-2013

Op 23 april 2013 heeft het CBb uitspraak gedaan over de beroepen tegen de x-factorbesluiten voor de vierde reguleringsperiode voor de regionale netbeheerders gas (2011-2013) en de tariefbesluiten voor het jaar 2011.

Appellanten betwisten de mogelijkheid van het bestaan van een negatieve x-factor. Het CBb acht het echter niet uitgesloten dat er omstandigheden zijn waarmee een negatieve x-factor in het systeem van maatstafregulering past. ACM dient het gebruik van een negatieve x-factor steeds in het individuele geval te motiveren.

Het CBb deelt de vaststelling van ACM dat zij in dit geval niet bevoegd is om over te gaan tot nacalculatie op grond van art. 81c, tweede lid, onder b en c, Gaswet. Tevens ziet artikel IXa, eerste lid van de Wet onafhankelijk netbeheer op alle CBL kosten na 2006. Deze bevoegdheid ziet niet op het corrigeren van mogelijke nadelige effecten van de regulering.

Het CBb oordeelt ten slotte over het verbod om kosten uit CBL-contracten door te berekenen. Dit verbod ziet op alle CBL-kosten na 2006.

Deze uitspraken zijn onherroepelijk.

 

Bekijk de volledige uitspraak van het CBb