Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit Stedin RNB Gas 2011

Op 1 september 2011 heeft Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit beslist op de bezwaren tegen de besluiten tot vaststelling van de tarieven voor het transport van gas en de transportondersteunende diensten 2011 voor de regionale netbeheerders gas. De vereniging FME/CWM heeft algemeen bezwaar gemaakt tegen alle tariefbesluiten 2011. Ook netbeheerder Stedin zelf kwam in bezwaar op tegen het voor haar geldende tariefbesluit. In dit besluit beoordeelt de Raad de bezwaren tegen het tariefbesluit voor Stedin Netbeheer B.V. De bezwaren van Stedin zien op de verrekening van kosten die voortvloeien uit cross border lease-overeenkomsten. De Raad is van oordeel dat deze kosten op basis van de Wet onafhankelijk netbeheer niet voor vergoeding in de tarieven in aanmerking komen. De bezwaren van FME/CWM worden ongegrond verklaard. Voor een belangrijk deel oordeelt de Raad dat de ingediende gronden niet gericht zijn tegen het bestreden besluit, maar tegen de methode. Deze gronden kunnen daarom niet in onderhavige bezwaarprocedure worden ingebracht. De beslissing op de bezwaren van FME/CWM die zien op de tarieven van andere gasnetbeheerders komen in afzonderlijke besluiten met zaaknummer 103680 aan de orde.

 

Bijlagen

Beslissing op bezwaren van vereniging FME/CWM en Stedin tegen tariefbesluit gas 2011 Stedin (PDF - 48.84 KB)