Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Beveiliging Gasaansluitingen

Zaaknummer: 103070

In de randnummers 187, 169, 177, 60, 162, 123, 73, 147, 149 en 160 van de beslissing op bezwaar van 9 september 2008, nummers 102500_1/15 , 102500_2/16 , 102500_3/10 (hierna: BoB deel 2), is de Raad van Bestuur van de NMa (hierna: de Raad) van oordeel dat de gezamenlijke netbeheerders in strijd hebben gehandeld met het bepaalde in art. 12b van de Gaswet, door geen voorstel in te dienen omtrent de volgende onderwerpen :

  1. Hogedruk-gasnetten (randnummer 188)
  2. Specificaties beveiligingsvoorzieningen aansluiting RNB (randnummer 169)
  3. Progressieve prikkel RNB (randnummer 177)
  4. Technische voorwaarden aansluiting LNB (randnummer 60)
  5. Technische voorwaarden aansluiting RNB (randnummer 162)
  6. Technische voorwaarden voor invoeders (randnummer 123)
  7. Termijn aansluiting LNB (randnummer 73)
  8. Kwaliteitseisen gas op entry- én exitpunten (randnummers 147 en 149)
  9. Progressieve prikkel LNB (randnummer 160)

Op grond van artikel 60, tweede lid van de Gaswet kan de Raad bindende aanwijzingen geven in verband met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Gaswet. De Raad acht het echter wenselijk om de gezamenlijke netbeheerders eerst een redelijke termijn te geven om voorstellen met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen in te dienen.