Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Terinzagelegging codewijzigingsvoorstel inzake Invoedvoorwaarden en wijziging kwaliteitspecificaties op exitpunten

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de Raad) heeft op 18 februari 2010 een voorstel tot wijziging van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid van de Gaswet ontvangen. Het voorstel is ingediend door de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland en betreft wijzigingen in de Aansluitvoorwaarden Gas - 2013; LNB, de Netkoppelingsvoorwaarden Gas - 2013; LNB alsmede de introductie van een nieuw onderdeel van de Gasvoorwaarden, te weten de Invoedvoorwaarden Gas - 2013; LNB.

Update 26 september 2013

Per 1 april 2011 is de Gaswet gewijzigd. In artikel 10, zesde lid, onderdeel b, is voor netbeheerders de wettelijke taak vastgelegd om een ieder die verzoekt om een aansluitpunt ten behoeve van een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft groter dan 40 m3(n)/uur te voorzien van een aansluitpunt. Het aanleggen van het resterende deel van de aansluiting is hiermee expliciet onderdeel geworden van het vrije domein.

Op 17 juli 2013 heeft ACM de gezamenlijke netbeheerders een tweede wijzigingsopdracht gestuurd om bovenstaande wetswijziging te verwerken. Als reactie hierop heeft ACM op 13 augustus 2013 een gewijzigd voorstel ontvangen. Naast de opsplitsing van de aansluiting in een aansluitpunt en een resterend deel dat hoort bij het vrije domein, hebben de gezamenlijke netbeheerders ook een nog in de Eerste Kamer liggend wetsvoorstel verwerkt. Dit wetsvoorstel voorziet erin dat het onderhoud van aansluitingen van voor de wetswijziging van 1 april 2011 bij GTS blijft.

ACM houdt onderhavig codevoorstel tijdelijk “on hold”, totdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt en duidelijk is wanneer het per koninklijk besluit in werking treedt. Via deze website houdt ACM belanghebbenden op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen.

 

Bijlagen

103070 Pleitnota Gasterra (PDF - 206.48 KB) 103070 Pleitnota VEMW (PDF - 357.62 KB) Terinzagelegging Staatscourant (PDF - 134.14 KB) Bijlage Commentaren van GEN op het voorstel (PDF - 4.11 MB)