Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete Landustrie Sneek voor deelname aan kartel

In april 2005 heeft de NMa tegen een groot aantal installatiebedrijven rapport (rapport 3150) opgemaakt voor hun deelname aan een kartelstructuur in de installatiesector in de periode 1998 tot en met 2001. Het rapport maakt integraal onderdeel uit van het besluit dat de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit per onderneming heeft genomen.

In het Rapport wordt geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden bestaat dat de onderneming Landustrie Sneek heeft deelgenomen aan afspraken en gedragingen in de Installatie-deelsector in Nederland, in de periode van januari 1998 tot en met december 2001, zoals uiteengezet in het Rapport. Bedoelde afspraken en gedragingen vormen een overtreding van artikel 6 Mw en artikel 81 EG.