Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Kostentoerekeningssysteem Loodswezen

De Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) heeft om instemming gevraagd van haar Kostentoerekeningssysteem (KTS). Dit besluit geeft een oordeel over de methodes van berekening en toerekening van kosten van diensten en taken zoals opgenomen in het door de NLc ingediende toerekeningssysteem. Deze methoden en wijzen van toerekening moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten waaronder het vereiste dat ze in overeenstemming moeten zijn met algemeen aanvaardbare bedrijfseconomische principes.
Geconcludeerd wordt dat het KTS voor wat betreft de methodiek van de berekening en toerekening van de arbeidskosten van de directe uren strijdig is met artikel 6 van de Regeling markttoezicht registerloodsen. Daarnaast wordt vastgesteld dat gedeeltelijke instemming zich niet leent voor de vaststelling van kostengeoriƫnteerde tarieven zoals door de wetgever is beoogd bij de artikelen 27b, eerste lid, en 27c, derde lid, van de Loodsenwet. Door middel van een last van 10.000 EURO per dag wordt de NLc-ledenvergadering ertoe gedwongen, binnen acht weken na dagtekening van dit besluit, alsnog een KTS bij de Raad in te dienen dat wel aan de wettelijke vereisten voldoet.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 200102 (PDF - 408.63 KB)