Kruimelpad

Besluit

Besluit Mededingingswet en VWEU tarieven en voorwaarden Schiphol per 1-04-2009: klacht easyJet

16-12-2009

De NMa gaat de klacht van easyJet over tarieven en voorwaarden van Schiphol niet nader onderzoeken.

EasyJet heeft een klacht ingediend bij de NMa over de tarieven die Schiphol per 1 april 2009 bij haar in rekening brengt. EasyJet vindt dat de tarieven discriminatoir en excessief zijn. EasyJet is van mening dat Schiphol misbruik maakt van haar machtspositie.

Zie ook:
zaak 200120