Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete vijf bouwbedrijven in markt Atletiekbanen

Op 18 december 2003 legde de NMa aan (dochterondernemingen van) Arcadis, Heijmans, Koninklijke Volker Wessels Stevin en Ingenieursbureau Oranjewoud boetes op vanwege overtreding van het kartelverbod, te weten een jarenlange verboden marktverdelingsafspraak op het gebied van de aanleg, renovatie en onderhoud van kunststof atletiekbanen. De genoemde ondernemingen tekenden bezwaar aan tegen de opgelegde boete(s), maar hebben hun bezwaarprocedure in deze zaken beëindigd. De betrokken bouwondernemingen hebben schoon schip gemaakt in de relatie met hun overheidsopdrachtgevers door middel van het leveren van een financiële bijdrage aan de 'Collectieve Regeling Bouwnijverheid', op basis waarvan opdrachtgevers schadeloos worden gesteld. Ook door de medewerking van de betrokken ondernemingen aan de versnelde sanctieprocedures die de NMa in latere bouwzaken startte en de betaling van de in dat kader opgelegde boete(s), hebben de betrokken ondernemingen een duidelijk signaal afgegeven om 'schoon schip' te willen maken. De NMa heeft tegen deze achtergrond de boetes in deze zaak gematigd door 10 procent van de feitelijke financiële bijdrage aan de 'Collectieve Regeling Bouwnijverheid' in mindering te brengen op de in 2003 opgelegde boetes en de resterende boetebedragen te matigen met 45 procent. Hiertoe heeft de NMa wijzigingsbesluiten genomen. Zie ook:
Noord-Holland Acht
Asfaltzware wegenprojecten Noord Nederland

 

Bijlagen

Wijzigingsbesluit Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. (PDF - 64.87 KB) Wijzigingsbesluit Groenewoud Sport & Recreatie B.V. (PDF - 64.04 KB) Wijzigingsbesluit Heijmans Sport en Groen B.V en Aannemingsbedrijf Van Lee B.V (PDF - 64.37 KB) Wijzigingsbesluit ARCADIS PlanRealisatie B.V (PDF - 63.17 KB) Besluit op bezwaar boete vijf bouwbedrijven in markt Atletiekbanen (PDF - 510.01 KB)