Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel GTS voor tarieven 2018 landelijk netbeheer gas

Gasunie Transport Services (GTS) heeft op 31 augustus 2017 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2018 in rekening wil brengen. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in november 2017 de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2018.

De ACM publiceert het tarievenvoorstel van GTS op haar website. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 20 september 2017 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

De tarieven die GTS voorstelt stijgen gemiddeld met 4% ten opzichte van 2017. De voorziene stijging van de tarieven komt doordat de tarieven van 2017 relatief laag waren vanwege enkele eenmalige correcties. GTS geeft daarnaast aan dat zij een daling van de verkoop van capaciteit verwacht, wat betekent dat de tarieven moeten stijgen om voldoende toegestane inkomsten te behalen. Ook heeft GTS besloten het exitpunt Julianadorp te laten vervallen. Dit is een gevolg van de integratie van de BBL-interconnector in het TTF-marktgebied. Dit betekent dat de omzet die GTS normaal gesproken op dat exitpunt zou ontvangen wordt herverdeeld over andere entry- en exitpunten.

Wat doet GTS?

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Voorstel GTS voor tarieven 2018 landelijk netbeheer gas (PDF - 6.27 MB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 Rekenmodule (XLSX - 1.09 MB) Bijlage 2 Overzicht voorgestelde tarieven (XLSX - 150.39 KB) Bijlage 3 Overzicht tariefontwikkeling (XLSX - 260.92 KB) Bijlage 4 Toelichting rekenvolumina (PDF - 52.77 KB) Bijlage 5 Toelichting niet-tarief gereguleerde omzet (PDF - 15.94 KB) Bijlage 6 Toelichting uitbreidingsinvesteringen (PDF - 49.18 KB) Bijlage 7 Toelichting incidentele correcties (PDF - 13.01 KB) Bijlage 8a Toelichting netgebieden (PDF - 9.38 KB) Bijlage 8b berekening netgebieden (PDF - 16.31 KB)