Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nader onderzoek nodig naar fusie Ziekenhuis Walcheren en Oosterscheldeziekenhuizen (concentratiebesluit)

De gemelde concentratie betreft een fusie tussen Ziekenhuis Walcheren en Oosterscheldeziekenhuizen, beide algemene ziekenhuizen die basiszorg bieden. In navolging van eerdere besluiten wordt uitgegaan van aparte relevante productmarkten voor klinische en niet-klinische zorg. Op basis van kwalitatieve gegevens, reisafstanden en patiƫntenstromen wordt de geografische markt afgebakend als Midden-Zeeland, hetgeen Walcheren en Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland omvat. Aangezien het gefuseerde ziekenhuis na de fusie het enige ziekenhuis in Midden-Zeeland zou worden, acht de Raad het aannemelijk dat een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft een vergunning is vereist.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5196 (PDF - 351.56 KB)