Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit reparatie Begrippencode gas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland. Dit voorstel regelt de voorwaarden voor de administratieve correctie van een aantal definities van WDM (Within Day Market)-transacties. Het gaat om een aantal verschrijvingen en een feitelijke afwijking van het geïmplementeerde systeem rond het moment van levering.

Dit besluit brengt de Begrippencode gas in lijn met de huidige werking van de markt.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij:

Autoriteit Consument en Markt
Postbus 16326
2500 BH Den Haag