Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in geschillen over afhandeling 084/087-verkeer

Het CBb onderschrijft het standpunt van de ACM dat KPN zich tegenover Tele2 en BT moet houden aan de tarieven die volgen uit het FTA1-besluit.

Wat ging vooraf?

De ACM heeft op 29 oktober 2015 twee geschilbesluiten aangepast in opdracht van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het geschil ging over tarieven voor gespreksafgifte op 084/087-nummers. De ACM heeft in haar aangepaste besluiten onder andere geoordeeld dat KPN zich tegenover Tele2 en BT moet houden aan de tarieven die volgen uit het FTA1-besluit. Dat besluit gold in de periode 2006 tot 2009.

KPN was het hiermee niet eens en tekende beroep aan. In de einduitspraak onderschrijft het CBb het standpunt van de ACM dat de tarieven in strijd waren met het FTA1-besluit.

Eerder had het CBb al geoordeeld dat de ACM terecht tot de conclusie was gekomen dat er in de periode vanaf 2009 geen tariefregulering gold. Voor die periode waren de tarieven die KPN hanteerde dan ook toegestaan

Meer informatie