Kruimelpad

Besluit

Codebesluit Diversion

24-03-2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland over de dienst diversion. Deze dienst geeft een erkende programmaverantwoordelijke (PV-er) het recht om gecontracteerde entry- en exitcapaciteit te verplaatsen naar een ander entry- of exitpunt op dezelfde locatie. Met het besluit is het een PV-er weer toegestaan om capaciteit van een entry- of exitpunt waarop het first come first served principe van toepassing is naar een interconnectiepunt te verplaatsen. Daarnaast zijn de bepalingen rondom het te betalen tarief voor de dienst aangescherpt.

Het besluit houdt in dat de ACM het voorstel van Netbeheer Nederland vaststelt. Hiermee is de Transportcode gas – LNB gewijzigd.

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.