Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies Tarieven Drinkwaterbedrijf WML 2016

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de drinkwatertarieven 2016 van WML.

De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

De ACM toetst de drinkwatertarieven in twee stappen. Bij de eerste stap is het van belang dat een drinkwaterbedrijf alleen kosten raamt voor drinkwateractiviteiten zoals bedoeld in de wet. Dit moet blijken uit een transparante toerekening van de kosten van een drinkwaterbedrijf naar drinkwatertaken en niet-drinkwatertaken. Wanneer de kostentoerekening niet op een correcte wijze plaatsvindt, kan dit leiden tot kruissubsidies en daarmee tot te hoge of te lage drinkwatertarieven.

Bij de tweede stap is het van belang dat met de tarieven niet meer inkomsten worden behaald dan de geraamde kosten, de zogenaamde toets van kostendekkendheid op totaalniveau. Tevens vindt de ACM het van belang dat de drinkwaterbedrijven duidelijk maken hoe de tarieven voor vastrecht en de levering van drinkwater tot stand komen uit de onderliggende kosten.

Conclusies voor WML

WML verdeelt de begrote kosten over drinkwaterlevering, kosten voor overige wettelijke taken, kosten voor niet-wettelijke taken en kosten voor buitenlandse activiteiten. De lijst die WML gebruikt voor het scheiden van kosten waarborgt deze scheiding onvoldoende. Daarbij rekent WML alle activa toe aan drinkwater, terwijl deze activa ook worden gebruikt voor niet-drinkwateractiviteiten. De ACM concludeert daarom dat WML vooralsnog niet voldoende transparant haar kosten splitst in drinkwaterkosten en niet-drinkwaterkosten.

Daarnaast heeft WML onvoldoende zichtbaar gemaakt op welke wijze de gerealiseerde verbetering van de kostenefficiƫntie en onderlinge prestatievergelijking zijn betrokken bij het ramen van de kosten.

WML stelt haar tarieven vast op basis van haar eigen tariefbeleid. WML streeft naar stabiele tarieven en probeert schommelingen in tarieven te voorkomen. Het kostprijsmodel dat WML hanteert is een integraal onderdeel van de organisatie. Het kostprijsmodel geeft inzicht in de bijbehorende kostprijs van elk van de tarieven. Hierdoor is het inzichtelijk dat de marges (winst) per tarief erg verschillen. WML heeft voor deze individuele verschillen geen verklaring gegeven. ACM meent dat sommige kostprijzen zo ver afliggen van de tarieven dat dit een nadere toelichting in het beleid per individueel tarief verdient.

Tot slot meent de ACM dat er sprake is van prijsdiscriminatie; een aantal van de tarieven voor afnemers van drinkwater verschillen, terwijl hiervoor geen objectieve basis is.

 

Documenten

Advies Tarieven Drinkwaterbedrijf WML 2016 (PDF - 524.21 KB)