Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb aankondigingstermijnen KPN

24-02-2017

In het Marktanalysebesluit Wholesale breedbandtoegang 2008 heeft de ACM een aantal verplichtingen opgelegd aan KPN. De ACM had KPN zes boetes opgelegd omdat ze vond dat de telecomaanbieder de transparantieverplichting en de non-discriminatieverplichting niet was nagekomen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft vier van de zes opgelegde boetes op 22 februari 2017 vernietigd.

Transparantieverplichting

De transparantieverplichting gaat over de termijn waarbinnen KPN aan afnemers moet laten weten dat zij nieuwe diensten op de markt brengt. Deze termijn stond omschreven als “een redelijke termijn van in beginsel minimaal 2 maanden”.

Volgens de ACM betekent deze verplichting dat KPN een nieuwe of gewijzigde dienst steeds minimaal twee maanden van tevoren aan afnemers bekend moet maken.

Het CBb verwerpt deze uitleg van de ACM en de rechtbank. Volgens het CBb kan de aankondigingstermijn, afhankelijk van de concrete situatie, ook korter zijn. ACM heeft niet onderzocht of in de concrete situatie een kortere aankondigingstermijn redelijk kon zijn. Daarom vernietigt het CBb deze boetes.
Overigens is de aankondigingstermijn in de huidige marktanalysebesluiten zo geformuleerd dat geen discussie mogelijk is over de vraag hoe lang die precies is.

Non-discriminatieverplichting

De non-discriminatieverplichting verplicht KPN ertoe zakelijke diensten onder gelijke voorwaarden te leveren. Volgens de ACM betekent dit ook dat KPN vóór en tijdens de termijn om een dienst aan te kondigen nog geen producten mag aanbieden die gebaseerd zijn op deze dienst.

Het CBb heeft twee van de drie boetes voor het schenden van de non-discriminatieverplichting in stand gelaten. Dat betekent dat een boetebedrag van ongeveer € 360.000,- is gehandhaafd.

Eén boete voor het niet nakomen van de non-discriminatieverplichting heeft het CBb wel vernietigd. Het CBb vindt dat de ACM de non-discriminatieverplichting verkeerd heeft uitgelegd en onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de overtreding.

Redelijke termijn

Het CBb heeft twee boetes licht gematigd in verband met het overschrijden van de redelijke termijn in de rechterlijke fase.

Wat ging vooraf?

Deze uitspraak van het CBb is het einde van een langlopende zaak tussen de ACM en KPN. Deze uitspraak is definitief. Aan de uitspraak van het CBb in hoger beroep ging de uitspraak  van de rechtbank Rotterdam van 11 juni 2015 vooraf. De rechtbank oordeelde het beroep van KPN nog grotendeels ongegrond.