Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Schade verboden kartelafspraken eenvoudiger te verhalen

Nieuwe Europese regels maken het voor bedrijven en consumenten eenvoudiger om schade te claimen die zij hebben geleden door verboden kartelafspraken. Dit is belangrijk, ook omdat hiermee de druk op bedrijven toeneemt om geen verboden afspraken te maken. Zij kunnen daarvoor beboet worden door de toezichthouder, maar kunnen daarnaast schadeclaims verwachten van bedrijven en consumenten.

Claim indienen eenvoudiger

Met de implementatie van Europese regels in Nederlandse wetgeving op 10 februari 2017 is het voor Nederlandse bedrijven en consumenten eenvoudiger om kartelschade te claimen:

  • besluiten van de ACM die definitief vaststaan, kunnen in claimprocedures als onweerlegbaar bewijs worden gebruikt;
  • ook indirecte prijsstijgingen die het gevolg zijn van kartelafspraken kunnen gemakkelijker verhaald worden. Dit helpt met name consumenten om te bewijzen dat zij schade hebben geleden;
  • Bewijsmateriaal dat de kartelpartijen niet zelf verstrekken kan in bepaalde gevallen bij de ACM worden opgevraagd. De nieuwe regels maken duidelijk welk bewijs kan worden opgevraagd, in welke situatie en hoe consumenten en bedrijven dit kunnen doen.

Hoe werkt het?

Als een bedrijf of consument direct of indirect schade heeft geleden door een verboden kartelafspraak tussen bedrijven kan hij naar de rechter stappen om zijn schade te claimen. Consumenten zullen dit meestal via een collectief doen. Bedrijven kunnen individueel of collectief – bijvoorbeeld via een branche- of ondernemersorganisatie – een procedure starten. Onderzoeken en besluiten van de Europese Commissie en de ACM zijn een goed vertrekpunt om schade te verhalen. Civiele handhaving en handhaving door de Europese Commissie en de ACM versterken elkaar. Beide hebben tot doel de druk op bedrijven te vergroten om eerlijk te concurreren.