Kruimelpad

Goedkeuring voorwaarden diensten ProRail bij aanbesteding Merwede-Lingelijn

De ACM heeft de voorwaarden en vergoedingen goedgekeurd die spoorbeheerder ProRail wil hanteren bij de aanbesteding van de spoordiensten op de Merwede-Lingelijn.

De aanbesteding van de concessie voor de spoorlijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenland start naar verwachting begin april 2017. Deze concessie wordt ook wel ‘DAV-concessie’ genoemd. Onderdeel van de DAV-concessie is de aanbesteding van de Merwede-Lingelijn.

Waarom heeft de ACM de voorwaarden beoordeeld?

ProRail is op grond van art 68c Spoorwegwet verplicht dit aanbod bij de ACM voor te leggen voor goedkeuring voordat een aanbesteding begint. Op deze manier ontstaat een gelijk speelveld voor inschrijvende spoorvervoerders.