Kruimelpad

Onderzoek

Onderzoek VU: Concurrentie over boord in de haven?

17-12-2016

De Vrije Universiteit heeft in opdracht van ACM onderzoek gedaan bij bedrijven in de (Rotterdamse) haven en transport. Het onderzoek gaat over  de lokale cultuur, het bedrijfsklimaat en individuele motieven om de Mededingingswet na te leven.

Uit dit onderzoek blijkt dat 70% van de havengerelateerde bedrijven in én buiten de Rotterdamse haven de Mededingingswet naleeft. Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven de basisregels onvoldoende kennen. Bijvoorbeeld:

  • Zo’n 20% van de bedrijven weet niet dat prijsafspraken verboden zijn.
  • Zo’n 55% van de bedrijven weet niet dat het verboden is om onderling afspraken te maken over de verdeling van klanten.