Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM heeft zorgen over kennis en naleving concurrentieregels in havens

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat de kennis over en de naleving van concurrentieregels in de havens omhoog moet. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat 70% van de bedrijven de Mededingingswet naleeft, maar er is ook een grote groep bedrijven bereid deze concurrentieregels te overtreden. Bedrijven blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de basisregels van eerlijke concurrentie. De ACM maakt zich hierover zorgen.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘De ACM zet zich in voor eerlijke concurrentie in sterke havens. Aan de ene kant ben ik blij dat een ruime meerderheid de concurrentieregels kent én naleeft. Aan de andere kant vind ik het zorgelijk dat een te grote minderheid de basisregels onvoldoende kent. Dat wil ik samen met het Havenbedrijf, Deltalinqs en andere havenpartijen aanpakken. Meer kennis en een verankering van de regels is belangrijk voor de naleving.’

Wat zijn enkele resultaten van het onderzoek?

De Vrije Universiteit heeft in opdracht van de ACM onderzoek gedaan naar de kennis en de naleving van de concurrentieregels van bedrijven, zowel binnen de Rotterdamse haven als bij vergelijkbare bedrijven daarbuiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven in overslag, opslag, transport en dienstverlening in de havens. Er zijn bijna 400 commercieel verantwoordelijken geïnterviewd.

Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven de basisregels onvoldoende kennen. Bijvoorbeeld:

  • Zo’n 20% van de bedrijven weet niet dat prijsafspraken verboden zijn.
  • Zo’n 55% van de bedrijven weet niet dat het verboden is om onderling afspraken te maken over de verdeling van klanten.

Daarnaast blijkt dat 30% van de bedrijven in meer of mindere mate neigt tot het maken van kartelafspraken of dat al gedaan hebben.

Hoe groot is het probleem?

De havens vormen, samen met het transport eromheen, een belangrijke sector van de Nederlandse economie. In Rotterdam wordt bijvoorbeeld meer dan 400 miljoen ton aan goederen verwerkt. De Rotterdamse haven biedt werk aan meer dan 180.000 mensen.

Hoewel een minderheid van de bedrijven mogelijk de fout in gaat, heeft deze groep bedrijven een negatieve invloed op de handel van alle bedrijven in de haven die wél op een eerlijke manier concurreren. Kartels verhogen de prijzen, verlagen de kwaliteit en beperken innovatie. Dat kost uiteindelijk lading. Ook schaden zij de internationale concurrentiepositie van de havens.

Wat gaat ACM doen?

De ACM gaat in gesprek met de sector om samen verder te werken aan een integere haven, ook op het gebied van eerlijke concurrentie. Daarom heeft ACM de beheerder van de haven, het Havenbedrijf Rotterdam, en de grootste brancheorganisatie voor de bedrijven in de Rotterdamse haven, Deltalinqs, uitgenodigd daar aan mee te werken. Op 11 januari organiseren het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs een bijeenkomst voor bedrijven in de haven over eerlijke concurrentie. De ACM is daar natuurlijk bij aanwezig.

Ook treedt de ACM op tegen kartels: prijsafspraken, marktverdeling, afspraken over offertes bij aanbestedingen en het delen van concurrentiegevoelige informatie mogen niet. Op dit moment loopt een aantal onderzoeken naar verboden kartelafspraken. ACM kan boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan de concurrentieregels houden.

Er is een nieuwe website gelanceerd met daarop de basisregels van de Mededingingswet.

Eerlijke concurrentie in de havens

 

Meer in deze zaak