Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb in boete KPN voor onvoldoende beveiliging klantgegevens

16-11-2016

Het College van Beroep voor het beroepsleven (CBb) heeft  op 16 november het hoger beroep van KPN ongegrond verklaard. KPN had hoger beroep aangetekend tegen de boete van 364.000 euro die ACM had opgelegd vanwege het onvoldoende beveiligen van de gegevens van hun klanten. De boete blijft in stand. De zorgplicht die bedrijven hebben om hun klantgegevens goed te beveiligen wordt hiermee bevestigd.

ACM had KPN een boete opgelegd omdat zij haar systemen waarin de persoonsgegevens van klanten zijn opgeslagen onvoldoende heeft beveiligd. KPN heeft op grond van de Telecomwet de plicht om de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van hun klanten voldoende te beschermen, zodat derden daartoe geen toegang hebben.