Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaar KPN zorgplicht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft KPN B.V. in december 2013 een boete opgelegd voor het onvoldoende beveiligen van systemen waarin de persoonsgegevens van klanten zijn opgeslagen. KPN heeft op grond van de Telecomwet de plicht om de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van hun klanten voldoende te beschermen, zodat derden daartoe geen toegang hebben.

Tegen het sanctiebesluit heeft KPN bezwaar gemaakt. ACM heeft het bezwaarschrift van KPN behandeld en heeft het bezwaar op 13 juni 2014 ongegrond verklaard.

Op 8 januari 2015 heeft de rechtbank geoordeeld dat ACM terecht heeft vastgesteld dat KPN de zorgplicht heeft geschonden. KPN heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak.

Zorgplicht telecomaanbieders

Op alle telecomaanbieders rust de plicht (‘zorgplicht’) om de persoonsgegevens van hun klanten – zoals naam, adres en woonplaats, IP-adres, bankrekeningnummer, maar bijvoorbeeld ook de inhoud van hun berichten – op een passend niveau te beveiligen, zodat derden daartoe geen toegang hebben. ACM ziet er op toe dat telecomaanbieders de zorgplicht nakomen.

 

Documenten

Beslissing op bezwaar KPN zorgplicht (PDF - 306.24 KB)