Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank overtreding kartelverbod Zeescheepsafval

De rechtbank heeft in beroep op 20 oktober 2016 uitspraak gedaan in de zaak Zeescheepsafval over de afstemming tussen drie inzamelaars van zeescheepsafval in het Rotterdamse Havengebied. De rechtbank heeft ACM grotendeels in het gelijk gesteld. De rechtbank bevestigt dat de ondernemingen het kartelverbod hebben overtreden. Ze verdeelden in het geheim de markt en maakten verboden prijsafspraken. De rechtbank oordeelt wel dat de overtreding vier maanden korter heeft geduurd. Daarom stelt de rechtbank stelt de boetes bij.  

De rechtbank heeft de totale boete vastgesteld op € 2.711.000,-.

Tegen de uitspraken van de rechtbank Rotterdam is hoger beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Gebruik telefoontaps

Deze zaak is eerder behandeld door de rechtbank. In juli 2013 oordeelde de rechtbank dat de telefoontaps, die VROM-IOD na toestemming van het Openbaar Ministerie aan de ACM heeft verstrekt, onrechtmatig zou zijn geweest. In hoger beroep vernietigde  het CBb deze uitspraak (CBb 9 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:192). Daarmee kwam de rechtmatigheid van de verkrijging van dit bewijsmateriaal vast te staan. De rechtbank heeft daarom opnieuw de zaak behandeld.