Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Hoger beroep tegen verbod gebruik van gegevens van telefoontaps

De rechtbank in Rotterdam heeft de Autoriteit Consument & Markt in twee zaken verboden gebruik te maken van gegevens die zijn verkregen via telefoontaps die door het Openbaar Ministerie aan ACM zijn verstrekt. De rechter is van mening dat de toestemming die aan ACM is gegeven rondom het verstrekken van de gegevens niet voldoende is onderbouwd waardoor hij de afweging voor die toestemming, niet zou kunnen controleren. Aangezien in beide zaken het bewijs op deze tapgegevens was gebaseerd, worden beide sanctiebesluiten vernietigd.

ACM betwist deze zogenoemde vormfout bij de verstrekking van gegevens  en gaat naar de hoogste rechter om een uitspraak te krijgen in deze zaken. Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn: Het is een principiële zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben, ook voor andere toezichthouders. Het gevolg van de uitleg van de rechtbank is dat partijen die forse overtredingen hebben begaan er zonder boete vanaf komen.” Eerder oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de verstrekking van de tapgegevens wel op correcte wijze had plaatsgevonden.

De zaken waar het om gaat zijn een geanonimiseerde uitspraak van  de Rechtbank Rotterdam met kenmerk ECLI:NL:RBROT:CA3079 en een uitspraak in een zaak over zeescheepsafval met kenmerk: ECLI:NL:RBROT:2013:5042