Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank over verstrekking tapverslagen door OM in zaak zeescheepsafval

De rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de voormalige NMa de door het OM verstrekte telefoontaps niet mocht gebruiken als bewijs, als gevolg waarvan het sanctiebesluit wordt vernietigd.

Op 11 juli 2013 heeft de rechtbank Rotterdam het sanctiebesluit inzake het vermeende kartel tussen zeescheepsafvalverzamelingsbedrijven in de Rotterdamse haven vernietigd. Reden was dat de telefoontaps die de NMa als bewijsmateriaal heeft gebruikt niet op de juiste wijze onder de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) zijn verstrekt.

Evenals in de recente uitspraak van 13 juni 2013 (ECLI:NL:RBROT:2013:CA3079) komt de rechtbank tot het principiële oordeel dat, ongeacht de toestemming op basis van de Wjsg, er geen kenbare, voor de rechter toetsbare afweging door de Officier van Justitie is gemaakt voorafgaand aan het verstrekken van tapverslagen. Daardoor kan de rechter niet toetsen of recht wordt gedaan aan de eisen van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (bescherming van de privacy). Uit het “voor akkoord tekenen” voor de verstrekking door de OvJ blijkt deze afweging onvoldoende.

ACM is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij het CBb.