Kruimelpad

Bijlage bij zienswijze ContourGlobal op concept-methode elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland 2017-2019

ACM heeft op 5 juli 2016 de concept-methode elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland 2017-2019 geconsulteerd. ContourGlobal heeft op deze concept-methode gereageerd met een zienswijze. Bij deze zienswijze hoort een rapport van onderzoeksbureau NERA.