Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt regels vast voor tarifering elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland

ACM heeft regels vastgesteld waarmee zij zal bepalen hoe hoog de inkomsten mogen zijn van de elektriciteits- en drinkwaterbedrijven in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Op basis van dit ‘methodebesluit’ stelt ACM eind 2016 de tarieven vast die deze bedrijven mogen hanteren voor afnemers (bedrijven en consumenten).

Redelijke tarieven voor elektriciteit en drinkwater

De regels zijn bedoeld om te komen tot redelijke tarieven voor elektriciteit en drinkwater voor de afnemers. Daarbij moeten de betrokken bedrijven in Caribisch Nederland hun investeringen kunnen terugverdienen, voor zover deze efficiënt zijn. Zo betalen consumenten niet te veel, terwijl de bedrijven voldoende kunnen verdienen om te blijven investeren in een betaalbare en betrouwbare elektriciteits- en drinkwatervoorziening.

Eind 2016 stelt ACM tarieven vast

ACM heeft sinds 1 juli 2016 een aantal nieuwe toezichtstaken op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES. De toezichthouder heeft het concept-methodebesluit op 5 juli 2016 ter consultatie aangeboden. Na verwerking van de reacties van bedrijven en afnemerorganisaties op de BES-eilanden stelt ACM het besluit nu vast. Binnenkort bepaalt zij nog wat het redelijk rendement is dat de elektriciteits- en drinkwaterbedrijven mogen behalen. Eind 2016 stelt ACM de tarieven voor elektriciteit en drinkwater vast.